poslední vlna EET

S rokem 2020 se blíží třetí a čtvrtá vlna EET. Systém EET byl u nás zaveden již v roce 2016 a v tomto ohledu není ČR žádnou výjimkou.

Podobné systémy jsou již delší Výstřižek_1dobu využívány například ve Slovinsku, Maďarsku, Chorvatsku nebo na Slovensku.

V následujícím roce se u nás povinnost evidovat rozšíří na všechny zbývající profese. Jedná se hlavně o drobnější podnikatele. Typickými zástupci jsou kadeřnice, zedníci, švadleny, instalatéři, automechanici, taxikáři, advokáti, řemeslníci nebo lékaři. Tito podnikatelé budou povinni své tržby zaevidovat do systému EET, a to nejpozději do 48 hodin od provedení hotovostního prodeje.

Celý proces je velmi jednoduchý, stačí připojení k internetu a pokladna s napojením na EET. Ta už za Vás udělá všechny potřebné zákonem stanovené úkony. Odešle tržbu do systému, vygeneruje fiskální identifikační kód (FIK) a vytiskne účtenku pro zákazníka.

Zdroj: kasamax.cz