Změna výpočtu DPH

Od 1. 4. 2019 platí nové znění Zákona o DPH č. 235/2004 Sb., které mimo jiné upravuje způsob výpočtu a zaokrouhlení DPH.

Společně s novelou vstoupilo v účinnost také 6-ti měsíční přechodné období, které umožňuje počítat DPH původním způsobem a to proto, aby se firmy (a jejich ekonomické systémy a pokladní zařízení) stihly na tuto změnu připravit.

ucetnictvi

Dříve se počítala daň z celkové ceny na základě koeficientu zaokrouhleného na 4 desetinná místa, což způsobovalo rozdíl oproti výpočtu z ceny bez DPH.

Nově se DPH shora počítá již opravdu jako 21% z celku, který představuje 121% (analogicky platí i pro sazby 15% a 10%). Pro výpočet se tedy nově používá koeficient:

1,21 (pro 21% DPH), 1,15 (pro 15% DPH) a 1,1 (pro 10% DPH).

Stejně tak se ruší možnost zaokrouhlení DPH na celé koruny, nyní se daň zaokrouhluje výhradně na haléře.

Níže uvádíme na příkladu oba způsoby výpočtu DPH shora, kdy cena včetně DPH činí Kč 70 000,- a sazba daně je 21 %.

1. Výpočet DPH shora platný do 31. 3. 2019 a dle přechodného období možný do 30. září 2019:

 daň = 70 000 x (21 : 121 = 0,1736) = 12 152

základ daně = 70 000 – 12 152 = 57 848.

Pokud ale chcete zpětně dopočítat DPH ze základu (tedy 57 848 x 0,21 = 12 148,08)

2. Výpočet DPH shora platný od 1. 4. 2019 - jediný možný od 1. 10. 2019:

 daň = 70 000 – (70 000 : 1,21) = 12 149

základ daně = 57 851 (70 000 : 1,21)

Zde je zpětná kontrola výpočtu DPH přesná (tedy 57 851 x 0,21 = 12 149)


Proto je k 1.10.2019 nutná změna na Vašich pokladních zařízeních!

Prosím obraťte se na naše servisní pracovníky:

telefon : +420 605 253 482
email :   pokladny@hcv.cz

zdroj: https://www.jezeksw.czhttps://money.cz, https://www.kodap.cz,, https://www.kastnersw.cz