Schválení 3. a 4. vlny EET

Dne 13.9.2019 parlament schválil návrh novely zákona o evidenci tržeb z dílny Ministerstva financí. Zákon upravuje náběh 3. a 4. vlny EET. Přináší tak nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním režimu a výrazným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.

Zákon již podepsal prezident republiky a následně bude vyhlášen ve sbírce zákonů. Podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. vlny , začnou evidovat společně a to šest měsíců po platnosti zákona. S ohledem na dosavadní zkušenosti se zbývajícími fázemi legislativního procesu lze očekávat, že k náběhu dojde 1.4.2020. Ke stejnému datu dojde také ke snížení DPH.

Rozšíření EET budou podléhat hlavně řemeslníci, ale třeba i advokáti, účetní, lékaři a taxikáři.03728309_229

Dále například: rostlinná a živočišná výroba, myslivost, výroba potravin.výrobků (cukráři, pekaři, řezníci...), právníci, veterinární činnost, lékaři, dentisté, výroba textilií, výroba dřeva, papíru, proutěných a slaměných výrobků, výroba mýdel, parfémů, plastových výrobků, výroba kovových konstrukcí, kovodělných výrobků, výroba nábytku, výrobci her a hraček, sportovních potřeb a hudebních nástrojů, opravy a instalace strojů a zařízení, specializované stavební činnosti (elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači, ...), opravy počítačů, hodinový manžel, poskytování ostatních osobních služeb (kadeřník, masér, kartářky,...), aj.

 Stejně jako u prvních dvou vln získají poplatníci, kterým vznikla povinnost evidovat tržby, možnost uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmu fyzických osob, a to až ve výši 5000,-Kč. Lze tak kompenzovat případné zvýšení nákladů, ke kterým se vznikem evidenční povinnosti dojde.

Kromě běžného režimu on-line evidence tržeb bude stejně jako v prvních dvou vlnách pamatováno i na způsob evidence při dočasném výpadku internetového připojení (možnost zaslat účtenku do 48h) a na zjednodušený režim evidence pro případ objektivní dlouhodobé nemožnosti evidovat běžným způsobem (tzv. off-line režim EET).

Zdroj: www.mfcr.cz ; www.denik.cz ; www.podnikatel.cz