EET pro RESTAURACE, HOTELY a UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Restaurační provozy, hotely, penzióny a ubytovací zařízení jsou první oblastí, kde bude elektronická evidence tržeb (EET) zavedena. Termín spuštění EET v těchto provozech  je  1.12.2016.

    Co budete potřebovat pro zprovoznění EET?

  • Internetové připojení na provozovně
  • Klasickou registrační pokladnu, počítačovou pokladnu nebo dotykovou pokladnu, která z technického hlediska má možnost, se připojit na do LAN sítě, na Wifi síť nebo pomocí SIM karty na poskytovatele mobilního připojení na internet
  • Vnitřní software pokladen (firmware) případně software počítačových a dotykových pokladen ve verzi, která je schopna přes internet komunikovat s centrálou EET
  • Servisní zázemí - tj. dodavatelskou firmu, která Vám zajistí nejen dodání pokladny, ale i případnou opravu pokladny (v co nejkratší době), zapůjčení pokladny po dobu opravy, včasný servisní zásah při výpadku spojení apod.

    Jaké možnosti zavedení EET v restauračních provozech nabízíme?

V současné době jsou všechny námi nabízená řešení pokladen, počítačových pokladen a dotykových pokladen připraveny pro následnou změnu firmware či software na verzi s EET.

Registrační pokladny s EET

V této variantě se jedná o registrační pokladnu s EET, která není součástí informačního systému restauračního provozu, umožňuje běžné funkce restaurační pokladny (objednávky na jednotlivé účty (stoly či zákazníky), převod účtenky nebo části účtenky na jiný účet (stůl), různé typy plateb (hotově, karta, stravenka), uzávěrku pokladny a další funkce. Vlastní EET se provádí při uzavírání účtu zákazníka.

Registrační pokladny s EET a napojením na informační systém restaurace

Jedná se o obdobu předchozí varianty, pokladna je navíc začleněna do informačního systému restauračního provozu Obchodník a údaje z denní uzávěrky pokladny se přenáší do informačního systému jako záznam do knihy tržeb a knihy prodejních dávek.

Počítačové a dotykové pokladny s EET

V této variantě se jedná o počítačovou pokladnu (dotyková nebo nedotyková) s EET, která není součástí informačního systému restauračního provozu, umožňuje běžné funkce restaurační pokladny (objednávky na jednotlivé účty (stoly či zákazníky), převod účtenky nebo části účtenky na jiný účet (stůl), různé typy plateb (hotovcě, karta, stravenka), uzávěrku pokladny a další funkce. Vlastní EET se provádí při uzavírání účtu zákazníka. Pokladnu je možné doplnit o mobilní zařízení číšníka (mobilní terminál nebo tablet).

Počítačové a dotykové pokladny s EET a s napojením na informační systém

Jedná se o obdobu předhozí varianty, pokladna je navíc začleněna do informačního systému restauračního provozu Obchodník a údaje z denní uzávěrky pokladny se přenáší do informačního systému jako záznam do knihy tržeb a knihy prodejních dávek.


Podrobnější informace naší nabídky pro restaurační a  hotelové provozy :    E-Shop: