Jak to bude fungovat?

On-line evidence tržeb - technické řešení EET

  •     Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě (PC, tablet, mobil, pokladna…).
  •     Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky.
  •     Podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu).
  •     Zákazník převezme účtenku.
  •     Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy

Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobil, pokladna, pokladní systém…) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat datovou zprávu a vydat účtenku.

Zdroj : ZDE

Poznámka pod čarou :

Centrální servery zcela jistě nápor dotazů a zaslání ověření zvládnou, nejkritičtějším místem bude bezporuchové a rychlé připojení na internet v provozovně a také případná rychlost opravy ze strany poskytovatele připojení na internet.