Jak jsme vyřešili evidenci a tisk alergenů v IS Obchodník?

V IS Obchodník se alergeny uvádějí v evidenční kartě zboží v záložce "Popisy" a následně jsou tyto údaje tištěny na etiketách nebo cenovkách (viz. obrázek níže v textu). V téže záložce lze uvádět složení, výrobce případně zemi původu zboží. Pro splnění podmínky "zvýraznění" alergenů postačuje použití velkých písmen.