Řešení mobilního prodeje z vozu s přípravou na EET

S blížícím se termínem zavedení elektronické evidence tržeb (EET) začínají mobilní prodejci, kteří prodávají tzv. "z vozu", hledat řešení, které umožní nejen rychlé a operativní vystavení účtenek a sledování stavu zásob, ale zajistí v budoucnu i EET.

Ideální volbou pro mobilní prodejce je řešení postavené na bázi programové vybavení Conto v kombinaci s tabletem a účtenkovou tiskárnou s bluetooth (BT). Tablet vydrží v provozu několik hodin a účtenková tiskárna s BT připojená k měniči napětí 12V= na 230 V~, zajistí tisk účtenek či dodacích listů po jakoukoliv pracovní dobu. EET je zajištěno programem Conto, který využívá připojení na internet přes mobilní operátory nebo volné Wifi sítě.

Technické vybavení ve voze:

 • Tablet s výdrží několika hodin s rozhraním BT
 • USB pro připojení tiskárny účtenek
 • Jehličková nebo termální tiskárna účtenek s rozhraním BT
 • Napěťový měnič -12V-/ ~230V~

Programové vybavení Conto:

 • Program instalovaný na tabletu s těmito základními funkcemi:
  • Evidence zboží v katalogu zboží, stanovení prodejních cen zboží
  • Možnost evidence odběratele v číselníku odběratelů a tisk odběratele na účtenku
  • Prodej zboží pomocí čísel zboží (PLU)
  • Prodej na účtenku / Tisk účtenky
  • Vrácení zboží / Tisk vrátky
  • Prodej na dodací list / Tisk dokaldu
  • Přehled (uzávěrka) tržeb a DPH
  • Přehled (uzávěrka) prodeje boží (PLU)
 • Možnost napojení na skladový informační systém Obchodník