POPIS

 výhody

Základní charakteristika:

Informační systém Obchodník je komplexní programové vybavení pro řízení a sledování hospodaření maloobchodních provozoven s možností využití čárových kódů, návazností na pokladní zařízení (el.pokladny, POS pokladny, dotykové POS, váhopokladny) a s možností využívání mobilních terminálů. Modulární koncepce umožňuje nasazení v malých, středních a větších firmách z oblasti maloobchodu a restaurací. Systém lze použít jak pro samostatné provozy, tak i pro síť provozoven s centrálním pracovištěm (ústředím), kde na ústředí lze evidovat jednotné katalogy a číselníky (platné pro všechny provozovny), případně vést i skladové účetnictví jednotlivých provozoven. Systém je oborově neutrální a při vhodné volbě typy zařízení pro pokladní místa, jej lze nasadit do libovolného maloobchodního prodeje.

Systém Obchodník je modulárně koncipován. Minimální verze systému obsahuje standardní moduly potřebné pro běžný provoz MOP. Případné rozšiřující moduly, jsou nadstavbou a každý modul řeší specifickou problematiku.

Nasazení pokladních systému v různých oblastech maloobchodního prodeje vyžaduje specifická zařízení pro pokladní místa. Dle provedení, funkčnosti a možnosti jsou pokladních zařízení členěna na:

 • Klasické elektronické pokladny
 • POS pokladny
 • Dotykové POS pokladny
 • Váhopokladny
 • Mobilní pokladny

 

Pokladní zařízení lze volitelně doplnit snímači čárových kódů, snímači magnetických karet a digitální váhami s možností přenosu údaje hmotnosti zboží přímo do účtu zákazníka. Systém Obchodník umožňuje nasazení všech zmíněných typů pokladních zařízení a to značek Consulta, Quorion, Mettler Toledo, Qtouch a dalších.

Nasazení systému Obchodník přináší uživateli řadu výhod, mezi něž mimo jiné patří:

 • Přehled ve skladových zásobách
 • Informace o prodejnosti zboží
 • Minimalizace zásob zboží
 • Přesná (na obsluze pokladny nezávislá) cenotvorba
 • Bezchybný odvod DPH
 • Rychlé a přesné podklady pro účtaře
 • Rychlé provedení inventur
 • a dlaší výhody

 

Nasazení pokladen jako součást systému, zrychlí odbavení zákazníků na pokladně, použití čárového kódu vedle k zrychlení prodeje také minimalizuje chyby pokladních a urychluje veškeré skladové operace (příjem, přesun, výdej apod.)

Způsob nasazení programu a jeho verze:

Na konkrétních požadavcích provozovatele samostatné MOP, případně síťě MOP závisí způsob nasazení vhodné verze programu Obchodník. Vzhledem k již zmíněné modulárnosti programu, lze řešit téměř jakýkoliv specifický požadavek provozovatele.

V základu je program členěn na:

Verze minimální :

Předpokládáme, že tato verze programového vybavení by byla nasazována do menších provozů, kde je základním požadavkem:

 • Vedení základních číselníků
 • Vedení katalogu zboží
 • Prodej přes PLU
 • Vedení knihy tržeb
 • Vedení knihy dávek
 • Komunikace s pokladním zřízením
 • Prodejní statistiky
 • Tisk cenovek

 

Verze standardní :

Tato verze programového vybavení je nejčastěji nasazovanou implementací. Typickým uživatelem je standardní prodejní jednotka s více pokladními místy, bez vazby na centrální pracoviště a s požadavkem sledování skladového hospodářství prodejny. Rozsah služeb a funkcí lze shrnout:

 • Vedení základních číselníků
 • Vedení katalogu zboží
 • Prodej přes PLU
 • Vedení knihy tržeb
 • Vedení knihy dávek
 • Komunikace s pokladním zřízením
 • Vedení skladového hospodářství
 • Vedení receptur, bourání, výroba
 • Evidence objednávek na dodavatele a objednávek odběratelů
 • Inventarizace zásob
 • Tisk cenovek

 

Verze s centrálním řízením :

Tato verze programového vybavení je určena pro obchodní sítě prodejen, kde je požadovaná určitá úroveň centrálního řízení a centrální kontroly. Tato úroveň řízení se může lišit u každého uživatele a programové vybavení lze parametricky nastavit, tak aby byly splněny požadavky uživatele na rozsah centrálního řízení – tj. vedení vybraných číselníků a katalogů, cenotvorby, sledování nákupních cen, zalistování zboží apod. Parametricky nastavitelná je i úroveň kontrol a přenosu dat z prodejen do centra – tzn. přenosy knihy tržeb, knihy prodejů, pohybových skladových dokladů, skladových zásob, inventur apod. U této verze lze využít i modul pro dálkový přístup oprávněných osob na centrální pracoviště za účelem operativních a rychlých zásahů a změn. Rozsah služeb a funkcí lze shrnout:

 • Vedení základních číselníků
 • Vedení katalogu zboží
 • Prodej přes PLU
 • Vedení knihy tržeb
 • Vedení knihy dávek
 • Komunikace s MT zařízením
 • Vedení skladového hospodářství
 • Vedení receptur, bourání, výroba
 • Sledování obalových kont
 • Evidence objednávek na dodavatele a objednávek odběratelů
 • Evidence stravenek
 • Inventarizace zásob
 • Tisk cenovek
 • Centrální modul
 • Komunikace a přenos dat z/do centra

 

Výše uvedené členění není závazné, dle potřeb zákazníka navrhujeme optimální rozsah informačního systému Obchodník.