TYPOVÁ ŘEŠENÍ

Pokladní systém Obchodník lze nasadit ve všech typech maloobchodních prodejen. Různorodost maloobchodních provozů a rozdílné požadavky na jejich technické vybavení je v systému Obchodník řešeno možností připojení široké škály zařízení – pokladen, váhopokladen, systémových váh, samoobslužných váh, tiskáren etiket s čárovými kódy, snímačů čárových kódů a mobilních terminálů pro sběr dat. Nabídka zařízení připojitelných do systému Obchodník je trvale rozšiřována o nové modernější typy s novými funkcemi a možnostmi.

  • Při návrhu pokladního systému vycházíme z Vašich potřeb a možností
  • Při osobní návštěvě, e-mailové či telefonní konzultaci zjistíme Vaše požadavky a představy o rozsahu a přínosu pokladního systému
  • Vyhodnotíme možnost začlenění Vašich stávajících zařízení do pokladního systému (pokladny, váhy, scanery apod.)
  • Nabídneme varianty řešení technického vybavení pokladních míst a zázemí prodejny
  • Navrhneme ideální rozsah licence programu Obchodník
  • Nabídneme způsoby financování komplexní dodávky pokladního systému
  • Pomůžeme s hledáním případné dotace na pořízení pokladního systém

 

MASO A ReznikUZENINY, ŘEZNICTVÍ

Varianta pokladního systému OBCHODNÍK určená pro pultový způsob prodeje v maloobchodních prodejnách maso-uzeniny s jedním či více pokladními místy s možností souběžného otevření více účtů na pokladně, případně s možností plovoucího účtu na více pokladnách. Řešení vhodné pro jednu prodejnu nebo celou síť prodejen s centrálou (výrobnou, velkoskladem apod.)

 

 

PotravinyPOTRAVINY, DROGERIE, smíšené zboží

Varianta pokladního systému OBCHODNÍK určená pro samoobslužné prodejny potravin a drogerie s jedním nebo více pokladními místy a případně s váhami v pultovém úseku maso-uzenina a samoobslužnými váhami v úseku ovoce-zeleniny. Řešení je vhodné pro jednu prodejnu nebo celou síť prodejen s centrálou (výrobnou, velkoskladem apod.).

 

 

PekarnaPEKAŘSTVÍ

Varianta pokladního systému OBCHODNÍK určená pro pultový způsob prodeje v maloobchodních prodejnách pečiva s jedním či více pokladními místy.  V prodejních špičkách lze na pokladnách otevřít souběžně více účtů. Řešení je vhodné pro jednu prodejnu nebo celou síť prodejen s centrálou (v případě výrobny lze sledovat a evidovat také výrobu a spotřebu surovin).

 

 

ProdVuzmobilnÍ (AMBULANTNÍ) PRODEJ Z VOZU

Varianta pokladního systému OBCHODNÍK určená pro mobilní (ambulantní) pultový způsob prodeje z vozu. EET je zajištěno on-line komunikací přes SIM karty. Pokladny mohou být bateriové nebo s napájením z baterie vozu. Pokladny lze doplnit o digitální váhu nebo zvolit variantu váhopokladny. Řešení je vhodné pro jednu prodejnu nebo celou síť prodejen s centrálou (výrobnou) a navazující sítí mobilních prodejen.

 

 

zahradnictvi_balekZAHRADNÍ CENTRA

Varianta pokladního systému OBCHODNÍK určená pro zahradní centra s jedním či více pokladními místy s možností souběžného otevření více účtů na pokladně, případně s možností plovoucího účtu na více pokladnách. Řešení vhodné pro jednu prodejnu nebo celou síť prodejen s centrálou. Na tento systém lze napojit jak dotykové, tlačítkové, tak i mobilní pokladny.

 

 

 

 

Varianta pokladního systému OBCHODNÍK určená pro pultový způsob prodeje v maloobchodních prodejnách maso-uzeniny, případně prodejnách ovoce-zelenina s jedním či více pokladními místy s možností souběžného otevření více účtů na pokladně, případně s možností plovoucího účtu na více pokladnách.

Více zde: http://www.novepokladny.cz/products/prodejna-maso-uzeniny/