Obchodní pokladny

Námi nabízené pokladny bude možné použít v případě zavedení elektronické evidence tržeb (EET). V případě, že poptáváte samostatnou pokladnu pro maloobchod (bez pokladního systému), najdete v našem E-shopu širokou nabídku pokladen, podrobnější informace ohledně EET uvádíme u každého typu pokladny.

Obecně pokladny jsou rozděleny jednak dle provedení, na klasické registrační pokladny, počítačové pokladny a dotykové pokladny a také dle velikosti provozovny, do které se uvažuje o jejich nasazení. Mámi nabízené pokladny bude možné použít v případě zavedení elektronické evidence tržeb (EET), podrobnější informace uvádíme u každého typu pokladny v

Klasické registrační pokladny jsou vhodné do malých a středně velkých maloobchodů. Hlavní výhodou je nízká poruchovost, jednoduché ovládání, robustnost a odolnost vůči "hrubšímu" zacházení ze strany pokladní obsluhy. K těmto pokladnám lze připojit další zařízení (snímače čárových kódů, váh apod.). E-SHOP

Počítačové pokladny jsou vhodné všude tam, kde jsou vyšší nároky z hlediska využití pokladny i na jiné účely než jen prodej zboží. Například se může jednat o využití pro přístup na internet (objednávky, nabídky), případně využití širších možností pokladny (vystavení faktury, evidence inventury, dodacích listů apod.) K těmto pokladnám lze připojit další zařízení (snímače čárových kódů, váh apod.). E-SHOP

Dotykové pokladny se využívají v provozech, kde je potřeba co nejvíce ušetřit místo na prodejním pultě nebo boxu. Z hlediska ovládání jsou jednoduché a vhodné zvláště pro provozy, kde se při prodeji předpokládá, že obsluha vybírá položky zboží z nabídky zobrazené na  monitoru. Obsluha je jednoduchá. E-SHOP