MASO UZENINY - ŘEZNICTVÍ

Varianta pokladního systému OBCHODNÍK určená pro pultový způsob prodeje v maloobchodních prodejnách maso-uzeniny, případně prodejnách ovoce-zelenina s jedním či více pokladními místy s možností souběžného otevření více účtů na pokladně, případně s možností plovoucího účtu na více pokladnách.

       Ž ÁDOST O NA BÍDKU              E-SHOP POKLADEN

 

Hlavní vlastnosti:

 • Odstranění sledování  hospodaření prodejny tzv. "korunou" tj. zatěžováním a odtěžováním v prodejních cenách.
 • Okamžitý přehled o skladových zásobách, vedení pohybových dokladů skladu                    
 • Vedení receptur (kalkulací)
 • Možnost bourání zboží (bourací list)
 • Možnost výroby zboží (výrobní list)
 • Odpis surovin na základě receptur
 • Jednoduchá cenotvorba (evidence prodejních cen zboží na základě požadované marže)
 • Využití čárových kódů při naskladnění a prodeji
 • Využití váhových čárových kódů
 • Tisk vlastních váhových čárových kódů
 • Možnost využití více čárových kódů u jednoho zboží
 • Tisk etiket, cenovek a regálových štítků
 • Rychlá inventarizace zásob s využitím pokladen a mobilních terminálů
 • Statistika prodeje zboží v členění na roky, měsíce a dny
 • Možnost připojení váh (DIGI, CAS, Mettler Toledo a další) k pokladnám
 • Možnost prodeje na dodací listy za velkoobchodní ceny s následnou fakturací
 • Možnost věrnostního systému zákaznických karet
 • Evidence objednávek na dodavatele, sledování vykrytí
 • Evidence objednávek odběratelů, sledování vykrytí
 • Elektronická komunikace s dodavateli - EDI, CSV
 • Převod dat do externího účetnictví

Specifika pro prodejny maso uzeniny  - řeznictví:

 • Evidence alergenů v katalogu zboží a tisk na cenovkách a etiketách
 • Evidence složení zboží (suroviny) a tisk na etiketách váh úseku maso-uzeniny
 • Zobrazení alergenů a složení na zákaznickém displeji váhopokladny
 • Zobrazení alergenů a složení na displeji váhopokladny
 • Jednoduchá evidence měrné ceny a měrné jednotky v katalogu zboží
 • Tisk měrné cena a měrné jednotky na cenovkách a etiketách

Technické vybavení:

 • Server v zázemí prodejny
 • Alespoň jedno PC pracoviště (kancelářský počítač) v zázemí prodejny
 • Váhopokladny
 • Možnost i varianty POS pokladen s elektronickou váhou (automatický převod hmotnosti do účtenky)
 • Snímače čárových kódů (ruční, pultové, kombinované - snímač/váha)
 • Mobilní terminál pro evidenci zboží

Reference:

 • Prodejna Maso-uzeniny Váhala .r.o.
 • Prodejny Maso-uzeniny Beskydské uzeniny a.s.
 • Prodejna Maso-uzeniny a Potraviny Lešetický, Praha
 • Prodejna Maso-uzeniny Pardovský, Rokycany

Pokladní a skladový systém Obchodník lze v širokém rozsahu přizpůsobit Vašim požadavkům. Umožní Vám sledovat celý proces oběhu zboží od objednání, naskladnění, nacenění až po prodej. U prodeje maso-uzeniny lze využívat možnost vedení receptur a následnou výrobu bouracími listy nebo výrobními doklady. Váhopokladny umožňují souběžné otevření více účtů (více prodavačů). V případě použotí více váhopokladen, lze nastavit možnost plovoucího účtu (položky do účtu lze vkládat a účet uzavřít na kterékoliv váhopokladně). Navíc, systém umožní vyhodnocení na základě určení výše dosažené marže, obrátkovosti a statistiky prodeje. Práce se systémem je rychlá a jednoduchá, lze pracovat i "na dálku" přes internet.

Pokladní systém lze rozšířit o další speciální moduly jako je velkobchodní prodej, věrnostní systém případně kamerový systém a zabezpečení zboží proti krádeži.

Ať už se ve vašem případě jedná o jakýkoli typ prodejny, vytvoříme pro Vás řešení na míru vyhovující Vašim požadavkům a možnostem. Chcete-li minimalizovat prvotní náklady na pořízení pokladního systému, nabízíme možnost pronájmu programového vybavení Obchodník. Pro zákazníky s uzavřenou smlouvou na systémovou podporu garantujeme servis, poradenství a hotline v dohodnutých rozsazích a časech.

  KONTAKTY           RYCHLÝ SERVIS           VÁŠ DOTAZ