UŽITEČNÉ INFORMACE

Aplikační programové vybavení je členěno na jednotlivé programové moduly. Tyto moduly spolu vzájemně spolupracují a komunikují.

Základní rozčlenění modulů:

 

Modul číselníků

Existence číselníků je nutným předpokladem pro zahájení ostatních prací s programovým vybavením. Základní číselníky jsou přednaplněny v instalační verzi programu. Uživatel má možnost změnit prvotní naplnění číselníků. Uvážený a správný návrh číselníků má ve „finále“ velký vliv na „výtěžnost“ informaci s pokladního systému. Evidují se číselníky:

 • Číselník grup – slouží pro statistiky, náhledy na sklad z hlediska grup

 • Číselník zboží – slouží pro statistiky, náhledy na sklad dle sortimentních skupin, zjednodušení cenotvorby (tj. standardní marže ve skupině) apod.

 • Sazebník DPH – možnost rychlé a operativní hromadné změny při změně sazeb DPH

 • Číselník měrných jednotek

 • Číselník základních měrných jednotek - slouží pro přepočtenou cenu na základní měrnou jednotku (např. Kg, Litr apod.)

 • Číselníky pohybových dokladů

 • Číselník podskladů – provoz MOP lze vnitřně dělit na více podkladů (prodejna, bufet apod.), které jsou samostatně sledovány z hlediska zásob

 • Číselník pokladních – umožní evidenci pracovníků, přidělených na pokladny.

 • A další

 

Modul katalogů

S katalogy přichází obsluha programu nejčastěji do styku. Základní katalogy v programovém vybavení jsou:

 • Katalog odběratelů – slouží k evidenci odběratelů (např. na fakturu)

 • Katalo dodavatelů – slouží k evidenci dodavatelů zboží na MOP

 • Katalog zboží – je základním a stěžejním katalogem, ve kterém se evidují pod identifikačními čísly (PLU) jednotlivé druhy zboží.