Měrné cena a měrné jednotky

1. května 2014 vznikla všem prodejcům povinnost označovat výrobky prodejní a současně i měrnou cenou. Tedy tak, jak jsme tomu byli zvyklí pouze v super a hypermarketech. Už čtvrt roku musí měrné ceny uvádět i prodejci v malých obchodech při pultovém prodeji s obsluhou, při prodeji formou samoobsluhy na prodejní ploše menší než 400 metrů čtverečních a stejně tak u výrobků nabízených v prodejních automatech. Na tyto se deset let vztahovala výjimka, ale ta je teď minulostí. Spousta malých prodejců si to ale ještě neuvědomila a riskuje proto pokutu.

Základní pojmy
 Základní prodejní jednotka zboží v maloobchodech je vždy prodáváno ve vztahu k tzv. základní prodejní jednotce, což je nejčastěji Kus, Kg nebo Balení.
 Prodejní cena je cena vztažená k základní prodejní jednotce
 Měrná jednotka množství Měrná jednotka, na kterou se vztahuje Měrná cena. Měrnou jednotkou množství se rozumí 1 kilogram, 1 litr, 1 metr, 1 metr čtvereční nebo 1 metr krychlový výrobku, pokud není dále nebo zvláštním právním předpisem9a) stanoveno jinak. Lze uvádět i jiné jednotky množství v případech, kdy to odpovídá všeobecným zvyklostem nebo to odpovídá povaze výrobku, například 1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm.
 Měrná cena Přepočtená Prodejní cena na Měrnou jednotku

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad :  Máslo, hmotnost 250g, prodejní cena 44.00 Kč

Základní prodejní jednotka : Ks     Prodejní cena : 44.00 Kč

Měrná jednotka zboží : Kg             Měrná cena : 44 /0.250 = 176 Kč

Řešení v IS Obchodník :

Výše popsaná povinnost, uvádět u zboží kromě Prodejní ceny i Měrnou cenu a Měrnou jednotku množství, je v IS Obchodník řešena rozšiřujícím modulem „Měrné ceny“ takto:

Číselník měrných jednotek množství - Je číselník sloužící pro evidencí Měrných jednotek množství (v kontextu s výše uvedenými popisy).

Evidence údajů v kartě zboží - V evidenční kartě zboží je pro údaje související s Měrnou cenou  a Měrnou jednotkou množství vytvořena záložka „2-Doplňující údaje“. Vzhledem k tomu, že měrná cena je vždy vázána na základní Prodejní cenu uvedenou v kartě zboží, neeviduje se v kartě zboží měrná cena, ale koeficient přepočtu, který slouží k výpočtu měrné ceny z prodejní ceny takto:

Měrná cena = Prodejní cena / Koeficient měrné ceny ( Údaj je zaokrouhlen na haléře)

Viz. příklad výše - Máslo 250 g, cena 44,00 Kč

 

Koeficient přepočtu   :  250g -> 1 kg     je      0,25

Výpočet Měrné ceny :   44,00 / 0,25 = 176 Kč / Kg

KartaPLUMj1KartaPLUMj2

Tisk měrné ceny a měrné jednotky na cenovky a etikety

Evidence údajů pro stanovení Měrné ceny a evidence Měrné jednotky by samo o sobě nebylo k ničemu, pokud by nebyl řešen tisk těchto údajů na cenovkách a etiketách.

Pro tisk měrné ceny a měrné jednotky množství je potřeba Modul tisku cenovek a etiket a je nutné upravit tiskové formuláře etiket a cenovek, které jsou vždy specifické u jednotlivých uživatelů (zákazníků). Definuje se místo na etiketě (cenovce) a velikost písma.