top of page

Pokladní sw CONTO

Provozujete maloobchodní prodejnu nebo celou síť maloobchodních prodejen s centrálou (výrobnou, velkoskladem apod.) a řešite jak vše uhlídat, řídit, mít přehled a uvolnit si ruce (najít si čas) pro plánování a přípravu dalšího růstu firmy?

Řešením je informační systém Obchodník, který Vám přinese přehled o hospodaření provozoven, zjednoduší a zrychlí prodej na pokladnách, zajistí okamžitý přehled o tržbách, prodejích, stavu zásob a umožní se rozhodovat na základě přesných dat a informací.

Pokladní software CONTO je určený pro dotykové POS pokladny, splňující EET komunikaci. Modulární řešení, široká škála funkcí, služeb a nastavení parametrů, umožňuje jeho nasazení jak v malých obchodech či restauracích, tak i ve velkých provozech s více pokladnami vzájemně propojenými.

 

Je postaven na robustní a moderní databázi SQL, umožňuje připojení řady periferních zařízení - mobilní terminály, skenery, bankovní terminály, tiskárny účtenek či etiket, digitální váhy dle WELMEC legislativy a další.

Za tento pokladní SW se neplatí žádné měsíční poplatky.

ODOLNOST, SPOLEHLIVOST

 • Vhodné řešení pro maloobchod i restaurace

 • Možnost propojení více pokladen, sdílení dat

 • Možnost připojení mobilní pokladny (mobilního číšníka)

 • Připojení bankovních terminálů s automatickým ověřením platby (více jak 10 nejrozšiřenějších typů)

 • Přípojení váhy k pokladně dle WELMEC legislativy

 • Připojení snímačů čárových kódů.kuch.tiskáren, etiketovacích tiskáren apod.

POHODLNÉ, PŘEHLEDNÉ, FUNKČNÍ

 • Nastavení a konfigurace dle specifických požadavků provozovny

 • Prodej pomocí PLU, čárového kódu, výběrem ze skupiny, pomocí rychlých kláves

 • Možnost otevřených účtů a stolů, evidence zakázek (účty zákazníků), mapy stolů jednotlivých prodejních prostor

 • Vedení receptur (kalkulací)

 • Restaurační funkce, Statistiky prodeje

 • Zákaznické slevy, kredity, bonusy

OBCHODNÍ FUNKCE

V základní verzi je sw CONTO vybaveno všemi funkcemi obchodní pokladny. Prodej zboží je možný jednak finančně do skupin, případně lze prodávat položkově pomocí čísla zboží, čárového kódu či výběrem ze seznamu druhů zboží. Pro urychlení práce, lze použit prodej v rámci výběru dle sortimentní skupiny a na nejprodávanější zboží využít tzv. rychlé klávesy. Způsob úhrady lze nadefinovat dle potřeb provozovny.

 

Základní vlastnosti a funkce jsou:

ContoObchod.png

Vzhled dotykové obrazovky, funkce jednotlivých tlačítek a konfigurace pokladny se provádí přes konfigurační software a umožňuje přizpůsobit pokladní program dle specifických požadavků a potřeb provozovny. Pro provoz sw CONTO je nutný operační systém Windows 7, 8 případně 10. Pokladny s sw CONTO lze začlenit do IS Obchodník. Sw CONTO má řadu rozšiřujících modulů - modul tisku cenovek, tisku etiket, platebního terminálu, připojení váhy dle WELMEC legislativy apod.

Conto Obchodní funkce
contostoly2.jpg
RESTAURAČNÍ FUNKCE

Pro restaurační provozy je stěžejní mít možnost evidenci otevřených účtů na  jednotlivé stoly, provádění objednávek  na stoly, přesun stolů případně částečná úhrady účtu na stole. Pro bezproblémový provoz je potřeba okamžité zasílání objednávek jídel do kuchyně (kuchyňskou tiskárnu), případně objednávek nápojů na výčepní místo. U platby jsou využívány typy plateb - Hotovost, Karta, Stravenka.

Větší rychlosti evidence na pokladně při práci se stoly (objednávky, platby apod.) je dosaženo využíváním tzv. map stolů, což jsou obrazovky  s rozmístěním stolů v daných prodejních prostorných (půdorysech) a navíc s informaci o obsazenosti stolu, výši útraty na obsazeném stole a jméně obsluhujícího číšníka. Pro stálé zákazníky lze využívat zákaznické účty s možností automatického poskytování slevy. Na pokladně lze evidovat pokoje, evidovat rezervaci pokojů a evidovat i spotřebu (jídla, pití a služby).

Conto Restaurační funkce
ZÁSOBY, INVENTURY

V rozšířené verzi sw CONTO umožňuje vedení skladových zásob v měrných jednotkách (neevidují se nákupní ceny - pro propracovanější skladový SW doporučujeme SW OBCHODNÍK).

K evidenci zásob je potřeba nadefinovat receptury (kalkulace) k jednotlivým nápojům a jídlům. Na základě těchto kalkulací  dochází k odpisu zásob na skladě ihned při uzavření účtenky. Naskladnění na sklad formou příjemky je možné provádět přímo na pokladně, nebo na počítači v zázemí provozovny. Vyskladnění (odpis) zboží a surovin je možný i pomocí výdejky (vratky).

Druhy pohybových dokladů jsou:

conto_nastaveni.PNG

Postup při inventuře je ten, že prvním krokem je zahájení inventury s možností výtisku inventurních seznamů na účtenkové tiskárně. Druhým krokem je navedení fyzicky dohledaných stavů do inventury (provádí se přímo na pokladně). Dalším krokem je vyhodnocení manka a přebytků (položkově dle jednotlivých druhů zboží a surovin) a vyčíslení rozdílu v prodejních cenách. Posledním krokem je uzavření inventury, čímž se promítnou do stavu zásob údaje z inventury (fyzicky dohledané stavy).

Conto Zásoby, inventury
conto_zakaznici.PNG
STATISTIKY PRODEJE

Rozšiřující modul Statistiky prodejů umožňuje vyhledávání, filtrování a výběr prodejních údajů za stanovená období ze specifikaci na datum, hodinu a minutu. Navíc umožňuje i online náhled na stav zásob na skladě, online sledování prodejů a journalu (práce obsluhy pokladny). Statistiky lze tisknou přímo z programu Konfigurátoru pokladny. Modul slouží i pro kontrolu činnosti obsluhy - např. přehledy storen konkrétní obsluhy na konkrétních stolech za období, zobrazení aktuálně otevřených účtů, zákaznických účtů, pokojů apod.

Conto Statistiky
CENOVKY, ETIKETY

Rozšiřujícího modulu sw CONTO Tisk štítků zboží umožňuje tisk  cenovek a etiket.  Tisk cenovek je možný přímo na tiskárně účtenek. Údaje, velikost cenovky, umístění údajů, jejich font a velikost písma je uživatelsky definovatelné. Na cenovky lze tisknou automaticky vypočtená jednotková cena. Podmínkou pro tisk čárových kódu je tiskárna účtenek s EPSON kódováním. Další možnosti jsou:

 

 

Tiskárny s podporou tisku EAN a QR kódů: QPrint 4, Epson TM-T20-II, Bixolon SPP-R200III, OKPrint 188, Zebra ZD220DT

Tiskárny s podporou tisku EAN kódů: Birch BM-C02, OKPrint 058

conto stoly.jpg
Conto Cenovky, Etikety

do sítě prodejen pekárny Lomná s.r.o. dodáváme tlačítkové pokladny, skenery a sw Obchodník

Lomná spol. s r.o_
bottom of page