top of page
základníJednotky.PNG
měrná cena a jednotky

MĚRNÉ CENA A MĚRNÉ JEDNOTKY

1. května 2014 vznikla všem prodejcům povinnost označovat výrobky prodejní a současně i měrnou cenou. Tedy tak, jak jsme tomu byli zvyklí pouze v super a hypermarketech. Už čtvrt roku musí měrné ceny uvádět i prodejci v malých obchodech při pultovém prodeji s obsluhou, při prodeji formou samoobsluhy na prodejní ploše menší než 400 metrů čtverečních a stejně tak u výrobků nabízených v prodejních automatech. Na tyto se deset let vztahovala výjimka, ale ta je teď minulostí. Spousta malých prodejců si to ale ještě neuvědomila a riskuje proto pokutu.

 

Základní pojmy

 

Základní prodejní jednotka

zboží v maloobchodech je vždy prodáváno ve vztahu k tzv. základní prodejní jednotce, což je nejčastěji:  kus, Kg nebo balení.

Prodejní cena

je cena vztažená k základní prodejní jednotce

 

Měrná jednotka - množství

Měrná jednotka, na kterou se vztahuje Měrná cena.

Měrnou jednotkou množství se rozumí 1 kilogram, 1 litr, 1 metr, 1 metr čtvereční nebo 1 metr krychlový výrobku, pokud není dále nebo zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Lze uvádět i jiné jednotky množství v případech, kdy to odpovídá všeobecným zvyklostem, nebo to odpovídá povaze výrobku, například 1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm.

 

Měrná cena

Přepočtená Prodejní cena na Měrnou jednotku

 

Příklad:              MÁSLO o hmotnosti 250g, prodejní cena 44.00 Kč

Základní prodejní jednotka:     Ks    

Prodejní cena:                         44.00 Kč
Měrná jednotka zboží:             Kg            

Měrná cena:                            44 /0.250 = 176 Kč

 

Řešení v IS Obchodník:

Výše popsaná povinnost, uvádět u zboží kromě PRODEJNÍ CENY i MĚRNOU CENU a MĚRNOU JEDNOTKU MNOŽSTVÍ, je v IS Obchodník řešena rozšiřujícím modulem „Měrné ceny“ takto:

Číselník měrných jednotek množství 

Je číselník sloužící pro evidencí MĚRNÝCH JEDNOTEK MNOŽSTVÍ (v kontextu s výše uvedenými popisy).

Evidence údajů v kartě zboží - V evidenční kartě zboží je pro údaje související s MĚRNOU CENOU a MĚRNOU JEDNOTKOU MNOŽSTVÍ vytvořena záložka „2-Doplňující údaje“. Vzhledem k tomu, že měrná cena je vždy vázána na základní PRODEJNÍ CENU uvedenou v kartě zboží, neeviduje se v kartě zboží měrná cena, ale koeficient přepočtu, který slouží k výpočtu měrné ceny z prodejní ceny takto:

Měrná cena = Prodejní cena / Koeficient měrné ceny ( Údaj je zaokrouhlen na haléře)

Viz. příklad výše - Máslo 250 g, cena 44,00 Kč

Koeficient přepočtu   :  250g -> 1 kg     je      0,25

Výpočet Měrné ceny :   44,00 / 0,25 = 176 Kč / Kg

Tisk měrné ceny a měrné jednotky na cenovky a etikety

Evidence údajů pro stanovení MĚRNÉ CENY a evidence MĚRNÉ JEDNOTKY by samo o sobě nebylo k ničemu, pokud by nebyl řešen tisk těchto údajů na cenovkách a etiketách.

Pro tisk měrné ceny a měrné jednotky množství je potřeba Modul "Tisku cenovek a etiket" a je nutné upravit tiskové formuláře etiket a cenovek, které jsou vždy specifické u jednotlivých uživatelů (zákazníků). Definuje se místo na etiketě (cenovce) a velikost písma.

ETI.png
ETIKETA.png
ET.png
alergeny mloobchod
příklad
SEZNAM ALERGENŮ

ALERGENY V MALOOBCHODĚ

V případě maloobchodního prodeje zboží jsou provozovatelé od 13.12.2014 povinni zajistit uvádění alergenů u prodávaného zboží. Z hlediska praxe je uvádění alergenů řešeno takto:

Balené zboží
Alergeny je povinen uvádět výrobce na obalu zboží a tudíž maloobchodní prodejce tento problém neřeší, kromě "povinnosti" si zkontrolovat jestli dodavatel zboží alergeny skutečně na obalu uvádí, jelikož v případě kontroly ze strany ČOI, může být maloobchodní provozovatel postihován i za případy, kdy nabízí balené zboží obsahující alergeny a výrobce neuvede alergeny na obalu.

Nebalené zboží (maso, uzenina, pečivo, ovoce, zelenina apod.)
Na rozdíl od baleného zboží, je u nebaleného zboží uvádění údajů o alergenech zcela na maloobchodním prodejci. Informaci o výskytu alergenů ve zboží získá od výrobce či dodavatele, ale vlastní umístění (tisk) těchto údajů musí zajistit svými prostředky. Alergeny je nutné uvádět na cenovkách či etiketách zvýrazněně tj. například větší velikostí písma, jiným pozadím písma, tučným písmem, podtrženým písmem, případně velkými písmeny (např. tam, kde není možné z důvodu omezených možností tiskového zařízení použít tučné či zvýrazněné písmo).

__________________________________________
ALERGENY V RESTAURACI

Stejně jako v případě maloobchodního prodeje zboží, jsou provozovatelé restauračních provozů od 13.12.2014 povinni zajistit uvádění alergenů u prodávaného zboží (jídel, nápojů apod.).

 

Z hlediska praxe je uvádění alergenů řešeno takto:

Alergeny jsou uváděny v jídelním a nápojovém lístku formou čísel skupin alergenů (1 až 14), které se v  jídle/nápoji vyskytují u každé položky v jídelním a nápojovém lístku. Vlastní celý seznam čtrnácti alergenů včetně názvu a podrobnější specifikace je většinou uveden na samostatném listě, který je součástí jídelního/nápojového lístku.

ALERGENY SEZNAM

Alergeny jsou rozděleny do 14 skupin. Číselné označení skupiny a názvy jsou pevně dány a není vhodné je z hlediska evidence měnit.

A to z toho důvodu, že v řadě případů (např. jídelní lístky v restauracích) se v povinném popisu u zboží neuvádí celý název alergenu, ale pouze číslo skupiny alergenů.

 1. Obiloviny obsahující lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich

 2. Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

 3. Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

 4. Ryby a výrobky z nich

 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich

 7. Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život

 8. Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

 9. Celer a výrobky z něj

 10. Hořčice a výrobky z ní

 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

 13. Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

 14. Měkkýši a výrobky z nich

alergeny restaurace
evidence a tisk

EVIDENCE A TISK ALERGENŮ V IS OBCHODNÍK

 

V IS OBCHODNÍK se alergeny uvádějí v evidenční kartě zboží v záložce "6-Popisy". V téže záložce lze také uvádět složení, výrobce případně zemi původu zboží. Alergeny. které zboží obsahuje se "označí" v tabulce alergenů.

Následně jsou tyto údaje tištěny na etiketách, nebo cenovkách pomocí modulu "Tisk etiket a cenovek".

ALERGENY.png

do sítě prodejen pekárny Lomná dodáváme již řadu let tlačítkové pokladny společně se SW Obchodník

provádíme také pravidelný servis 

Lomna_bila.PNG
bottom of page