top of page

Informační systém OBCHODNÍK

Provozujete maloobchodní prodejnu nebo celou síť maloobchodních prodejen s centrálou (výrobnou, velkoskladem apod.) a řešíte, jak vše uhlídat, řídit, mít přehled a uvolnit si ruce (najít si čas) pro plánování a přípravu dalšího růstu firmy?

​Řešením je informační systém Obchodník, který Vám přinese přehled o hospodaření provozoven, zjednoduší a zrychlí prodej na pokladnách, zajistí okamžitý přehled o tržbách, prodejích, stavu zásob a umožní se rozhodovat na základě přesných dat a informací.

Informační systém Obchodník je komplexní programové vybavení pro řízení a sledování hospodaření maloobchodních provozoven s možností využití čárových kódů, návazností na pokladní zařízení (el.pokladny, POS pokladny, dotykové POS, váhopokladny) a s možností využívání mobilních terminálů. Modulární koncepce umožňuje nasazení v malých, středních a větších firmách z oblasti maloobchodu a restaurací. Systém lze použít jak pro samostatné provozy, tak i pro síť provozoven s centrálním pracovištěm (ústředím), kde na ústředí lze evidovat jednotné katalogy a číselníky (platné pro všechny provozovny), případně vést i skladové účetnictví jednotlivých provozoven. Systém je oborově neutrální a při vhodné volbě typy zařízení pro pokladní místa, jej lze nasadit do libovolného maloobchodního prodeje.

EVIDENCE ZBOŽÍ

Katalog zboží a s ním související číselníky jsou nutným předpokladem pro zahájení ostatních prací s programovým vybavením.  Uvážený a správný návrh katalogů a číselníků má ve „finále“ velký vliv na „výtěžnost“ informaci z pokladního systému.

Evidenční karta zboží obsahuje veškeré údaje potřebné jak k vlastnímu  nákupu a prodeji, tak i pro cenotvorbu zboží dle jednotlivých prodejen, tisk cenovek a etiket, sortimentního členění, evidence složení, evidence alergenů apod.

U zboží lze evidovat recepturní kalkulace, které slouží jako výchozí podklad pro odpisy surovin ze skladu, výrobu či bourání. (kusovník)

SkenerRuka1.png

Zboží je v evidenční kartě evidováno pod interním kódem (PLU) případně pod čárovým kódem (zboží s potiskem čárového kódu na obalu přímo výrobcem). IS Obchodník umožňuje u jednoho zboží evidovat tzv. pomocné čárové kódy, který umožní daný konkrétní druh zboží prodávat pomocí více čárových kódů. V současné době jsou vedle 1D kódů stále častěji využívány 2D (QR) kódy, proto je při volbě vhodného snímače čárového kódu brát v úvahu narůstající trend využívání QR kódů.

vobchode.jpg
POKLADNÍ MÍSTA

Vybavení pokladních míst vždy souvisí s typem maloobchodní prodejny (pultový prodej, samoobsluha, restaurace, rychlé občerstvení apod.) a prodávaným sortimentem. Do IS Obchodník lze začlenit různé typy pokladen s řadou doplňujících periférií. Pokladny jsou v provedení:

 • Váhopokladny s možností souběžného otevření více účtů a plovoucími účty

 • Dotykové pokladny POS s možností připojení váh dle normy WELMEC

 • Nedotykové POS pokladny s odolnými klávesnicemi

 • Klasické tlačítkové případně membránové pokladny

 • Mobilní pokladny - mobilní terminál, mobilní číšník apod.

 • Odolné pokladny určené pro náročné provozy

Jako přídavné (periferní) zařízení k pokladnám jsou využívány tiskárny účtenek, tiskáry objednávek (do kuchyně v restauračních provozech), mobilní zařízení, bankovní terminály, digitální vahy s automatickým převodem hmotnosti do účtenky, snímače čárových kódů různého provedení, snímače magnetických karet, pokladní zásuvka, odolné programovatelné klávesnice a další.

SLEDOVÁNÍ ZÁSOB

Evidence skladových zásob je prováděna položkově dle jednotlivých druhů zboží na základě skladových dokladů (příjem, výdej, vyřazení a prodej), využívat lze i převody z karty na kartu zboží a v případě více prodejen lze využívat převody mezi prodejnami. Výrobní provozy (řeznictví, lahůdky, servisy apod.) využívají výrobní doklady a bourací listy.

 

U restauračních provozů lze na základě kalkulací receptur jídel a nápojů odepisovat ze skladu suroviny. V rámci jednoho skladu lze evidovat více podskladů ( např. bar a kuchyně). Na celou provozovnu se nahlíží jako na jeden sklad, ale vnitřně lze definovat, na kterých podskladech se jednotlivé druhy zboží nachází, přičemž jeden druh zboží může být současně na více podskladech.

ObrZasoba.JPG

Zboží je na sklad naskladňováno v nákupních cenách bez DPH a skladové ceny jsou ve váženém průměru, což umožňuje přesně sledovat výši dosažené marže u každého druhu zboží. Členění zboží do sortimentních skupin a grup umožňuje přehledy o stavu zásob dle těchto skupin a grup ve skladových, ale i prodejních cenách.

vobchode.jpg
POKLADNÍ MÍSTA

Vybavení pokladních míst vždy souvisí s typem maloobchodní prodejny (pultový prodej, samoobsluha, restaurace, rychlé občerstvení apod.) a prodávaným sortimentem. Do IS Obchodník lze začlenit různé typy pokladen s řadou doplňujících periférií. Pokladny jsou v provedení:

 • Váhopokladny s možností souběžného otevření více účtů a plovoucími účty

 • Dotykové pokladny POS s možností připojení váh dle normy WELMEC

 • Nedotykové POS pokladny s odolnými klávesnicemi

 • Klasické tlačítkové případně membránové pokladny

 • Mobilní pokladny - mobilní terminál, mobilní číšník apod.

 • Odolné pokladny určené pro náročné provozy

Jako přídavné (periferní) zařízení k pokladnám jsou využívány tiskárny účtenek, tiskáry objednávek (do kuchyně v restauračních provozech), mobilní zařízení, bankovní terminály, digitální vahy s automatickým převodem hmotnosti do účtenky, snímače čárových kódů různého provedení, snímače magnetických karet, pokladní zásuvka, odolné programovatelné klávesnice a další.

Evidence
Pokladni mista
Sledovani zasob
ObrInv.JPG
INVENTURA ZÁSOB

 

V IS Obchodník  jsou dva způsoby provádění inventury skladu. První typ lze označit jako běžná inventura skladu a využívá se v maloobchodních provozech a druhým typem, využívaný v restauračních provozech, je tzv. rozdílová inventura.

Cílem každé inventury skladu je provést fyzickou kontrolu stavů co nejrychleji a nejpřesněji. Rychlost inventury v IS Obchodník je zajištěna možností souběžné evidence inventurních soupisek a to na různých zařízeních - počítačích, noteboocích, pokladnách, mobilních zařízeních apod. Přesnosti je  dosaženo využívaním snímačů čárových kódů.

Rozdílová inventura umožňuje rychlou kontrolu stavu zásob vybraného vzorku položek katalogu zboží. Změna stavu skladu se provede pouze u vybraného vzorku položek skladu. Tento typ inventura se využívá v restauračních provozech.

Inventura (inventurní doklad) vyhodnotí rozdíly (manko) mezi zásobou evidovanou na skladě a skutečnou zásobou a to jak ve skladových cenách tak i v prodejních cenách. Součástí inventury je také vyhodnocení procenta ztrátovosti u jednotlivých druhů zboží, sortimentních skupin a grup. Vyhodnocení ztrátovosti vychází z objemu tržeb každého druhu zboží  a dohledaného rozdílu v množství a prodejní ceně zboží.

STATISTIKY A PŘEHLEDY

Roční, měsíční a denní statistiky prodeje zboží jsou sledovány z hlediska objemů prodejů v měrných jednotkách, prodejních cenách s DPH, prodejních cenách bez DPH, skladových cenách a dosažených marží. Členění zboží do sortimentních skupin a grup je taktéž využito pro roční, měsíční a denní statistiky. Informace  o nejprodávanějším zboží v rámci sortimentních skupin či grup dávají sestavy TOP prodejů.

 

Okamžitý přehled o tržbách a prodejích v aktuálním dnu umožňuje aplikace WEBTRŽBY určená pro mobilní telefony. Tato aplikace umožní online náhled kdykoliv a odkudkoliv na objem tržeb, způsoby platby (Hotovost, Stravenka, Karta) a objemu prodejů v měrných jednotkách a prodejních cenách jednotlivých druhů zboží.

FotoGrafRocni.JPG

Data ze statitik prodejů ocení obchodník ve chvíli, kdy jsou tyto udaje hromaděny více let a je tedy možnost porovnávat vývoj v prodejích, trendy prodeje dle sortimentních skupin z dlouhodobějšího hlediska. Údaje jsou využívány pro objednávání sezónního zboží při přípležitostí svátků jako jsou vánoce, velikonoce apod.). Veškeré podklady lze exportovat do formátu XLS pro další využívání v ramci firmy.

ET.png
TISK CENOVEK

Údržba aktuálních údajů na cenovkách je jedním z problémů, který provozovatel nutně musí řešit. Důvodem, aby údaje na cenovkách byly aktuální a úplné, je nejen mít spokojeného zákazníka, ale vyhnout se i případným postihům ze strany kontrolních úřadů.

Modul tisku cenovek v IS Obchodník umožňuje tisknout cenovky na běžných A4 tiskárnách nebo na speciálních tiskárnách etiket. A to v souladu s platnou legislativou, v různých velikostech a grafickém provedení, což je dáno tzv. šablonami vzhledu, které jsou individuální u každého provozovatele maloobchodní prodejny. Při tisku se vychází z dat uvedených v evidenční kartě zboží.

Jako přídavné (periferní) zařízení k pokladnám jsou využívány tiskárny účtenek, tiskáry objednávek (do kuchyně v restauračních provozech), mobilní zařízení, bankovní terminály, digitální vahy s automatickým převodem hmotnosti do účtenky, snímače čárových kódů různého provedení, snímače magnetických karet, pokladní zásuvka, odolné programovatelné klávesnice a další.

Inventura zasob
Statistiky
Tisk cenovek
TISK ETIKET

Tisk samolepících etiket je využíván u prodejen maso-uzeniny, lahůdek připadně sýráren či samoobsluh s úsekem masa či uzenin. Etikety se tisknou na etiketovacích váhách, které obsluhuje personál prodejny nebo na samoobslužných etiketovacích váhách (úseky ovoce a zeleniny).

Etiketa musí obsahovat povinné údaje dané legislativou a liší dle jednotlivých sortimentních druhů zboží. V evidenční kartě zboží v IS Obchodník se evidují veškeré potřebné údaje a následně lze aktuální data zaslat na etiketovací váhy. Velikost etikety, rozmístění údajů včetně fontu a velikosti písma jsou nastaveny přímo na etiketovací váze. Více informací o povinných údajích na etiketách dle sortimentních druhů naleznete ZDE.

CarKod02_edited.jpg

Etiketovací váhy umožňují tisknou nejen etikety pro vážené zboží, u kterých je v čárovém kódu uvedeno číslo zboží a hmotnost, ale lze tisknout etikety kusového zboží (např. s kalibrovanou hmotností) a pak  vytištěný čárový kód obsahuje informaci o čísle zboží. Z hlediska technického provedení  máme v nabídce etiketovací váhy v provedení s membránovou klávesnicí případně s dotykovým monitorem. Samoobslužné etiketovací váhy dodáváma v provedení s dotykovým monitorem.

Tisk etiket
IE.jpg
IMPORT / EXPORT DAT

SW modul Import/Export dat je využíván pro vzájemnou výměnu dat s jinými informačními systémy (účetnictví, eshop apod.). 

Import dat je využíván pro:

 • Prvotní naplnění katalogu zboží a s ním souvisejících číselníků (sortimentní skupiny, grupy apod.

 • Převod dodacích listů dodavatelů zboží do příjmových dokladů IS Obchodník

Export dat je využíván pro:

 • Převod tržeb a vystavených faktur do účetnictví

 • Export katalogu zboží, číselníků, cenových tříd a stavu zásob do eshopu

Importní a exportní soubory jsou většinou ve formátech CSV (textový formát), XLS (Excel) nebo XML. V případě, že importní či  exportní soubory dat jsou v nestandardních formátech, řešíme tyto případy individuální úpravou sw modulu import/export.

Import Export
E-SHOP, OBJEDNÁVKY

V nabídce máme vlastní řešení e-shopu - webových objednávek s online propojením na IS Obchodník, které je určeno pro provozovny s vlastní výrobou či velkoskladem a je využíváno pro evidenci objednávek zboží a výrobků z vlastních prodejen, případně pro evidenci objednávek stálých odběratelů s možnostmi následného závozu, vystavení  prodejky (s EET), vystavení faktury nebo vystavení hromadné faktury (nař. dekádní fakturace více dodávek na jedné faktuře apod.).

 

Propojení na eshopy jiných poskytovatelů, řešíme individuální konfigurací a úpravou modulu importu a exportu dat.

OBJEDNAVKOVYSSYSTEM.PNG

Modul Cenotvorby IS Obchodník, umožňuje pro provozování a aktualizaci dat na eshopu evidovat samostatný velkobchodní ceník, platný jen pro eshop, případně lze evidovat více "e-shopových" ceníků a ve vazdě na přidělení odběratele do příslušného ceníku, jsou odběrateli po přihlášení na eshop nabízeny "jeho" ceny.

Eshop

do prodejny a servisu kol jsme dodali dotykovou pokladnu Eurotouch s pokladním SW CONTO

tato pokladna je napojena na SW Obchodník

kolotechna.PNG
bottom of page