top of page
Vyhledat

Umělá inteligence a váhy Mettler Toledo

Častým tématem diskuzí současné doby je umělá inteligence. Je přínosem? Je nám nebezpečná? Připraví nás o práci?

 

Příkladem toho, kdy je AI přínosem a zároveň nehrozí jakékoliv nebezpečí je využití AI u etiketovacích a prodejních váh značky Mettler Toledo.

Asi každý z nás byl v situaci, kdy na etiketovací váze, případně samoobslužné váze dlouho hledal v seznamu zboží ten správný obrázek a popis a to, ať už se jednalo o ovoce, zeleninu nebo pečivo.

 

Nová řada váh typu bTouch od firmy Mettler Toledo přichází z řešením založeným na AI. V praxi z hlediska obsluhy zařízení se vše zjednoduší, ve chvíli kdy zboží položíte na vážnou plochu, systém váhy vyhodnotí o jaký druh zboží se jedná a na monitoru nabídne tu správnou možnost (ten správný druh zboží). Pokud si systém není zcela jist, nabídne možné alternativy – příkladem může být např. pomeranč / mandarinka / grep . Proces určení zboží se několikanásobně zrychlí a zároveň zpřesní, jelikož se vyloučí chyby při výběru správného „obrázku“. Pamatováno je i na případy záměrně špatného určení zboží zákazníkem. Jednak je zákazník upozorněn, že jeho volba „je pravděpodobně špatná“ a pokud i přesto potvrdí svou volbu, pak je tento případ zaevidován. Toto řešení rozpoznávání zboží je přínosem pro zákazníka i provozovatele prodejny – úspora času a také méně chyb.A jak do tohoto procesu vstupuje AI? Systém rozeznání zboží na základě snímků zboží se neustále zdokonaluje a to v podstatě každým novým potvrzením vážení daného zboží. Na samém počátku zavedení váhy do provozu je do systému AI váhy „nahrána“ základní sada dat pro rozpoznání zboží, na základě které je prováděno prvotní rozlišení a určení druhu zboží. To je však jen začátek. Následně každým jednotlivým vážením zboží a definování o jaký druh se jedná (potvrzením ze strany obsluhy – zákazníka) se upřesňují informace o daném druhu zboží a systém  AI si tímto potupným způsobem zdokonaluje své rozlišovací schopnosti a ve finále je úspěšnost rozlišení (u ovoce a zeleniny) až 98%. 

Tato „učící“ metoda má ještě jednu velkou výhodu, a to flexibilní přizpůsobení se aktuálním světelným podmínkám. Konkrétní váha se nachází v nějakém „světelném“ prostředí a to má samozřejmě vliv na úspěšnost určení druhu zboží, navíc světelné podmínky se mohou měnit během dne (svit slunce) , ale také vlivem okolí (zastínění osobami apod.). Změny světelných podmínek se promítají do snímků zboží, ale vhledem k neustálému procesu „učení se“ novým podmínkám, je systém vyhodnocování schopen tyto změny průběžně zvládat a tak si zachovávat vysokou míru úspěšnosti rozlišení zboží.

Pomyslnou „třešničkou na dortu“ je schopnost předávání si informací o rozlišování jednotlivých druhů vzájemně mezi váhami, čímž se dosahuje vyšší úspěšnosti při identifikaci zboží. Z technického hlediska je pak důležitá informace, že k provozu a ukládání dat není potřebný žádný server případně cloud server, což se projevuje vyšší odolností vůči případným problémům v počítačové síti a hlavně v rychlosti odezvy aplikace (tj. v rychlosti nabídky variant zboží na monitoru váhy).

 

Váhy bTouch s integrovaným modulem AI najdete v naší nabídce pokladního systému Obchodník od 04.2024.
24 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commenti


bottom of page