Alergeny

Jak jsme vyřešili evidenci a tisk alergenů v IS Obchodník?

V IS Obchodník se alergeny uvádějí v evidenční kartě zboží v záložce "Popisy" a následně jsou tyto údaje tištěny na etiketách nebo cenovkách (viz. obrázek níže v textu). V téže záložce lze uvádět složení, výrobce případně zemi původu zboží. Pro splnění podmínky "zvýraznění" alergenů postačuje...
Celý článek

Alergeny v maloobchodě

V případě maloobchodního prodeje zboží jsou provozovatelé od 13.12.2014 povinni zajistit uvádění alergenů u prodávaného zboží. Z hlediska praxe je uvádění alergenů řešeno takto : Balené zboží Alergeny je povinnen uvádět výrobce na obalu zboží a tudíž maloobchodní prodejce tento problém neřeší,...
Celý článek

Alergeny v restauracích

Stejně jako v případě maloobchodního prodeje zboží, jsou provozovatelé restauračních provozů od 13.12.2014 povinni zajistit uvádění alergenů u prodávaného zboží (jídel, nápojů apod,.). Z hlediska praxe je uvádění alergenů řešeno takto : Alergeny jsou uváděny v jídelním a nápojovém lístu formou...
Celý článek

Seznam alergenů

Alergeny jsou rozděleny do 14 skupin. Číselné označení skupiny a názvy jsou pevně dány a není vhodné z hlediska evidence měnit tyto čísla skupin a názvy. A to z toho důvodu, že v řadě případů (např. jidelní lístky v restauracích) se v povinném popisu u zboží (jídel apod.) neuvádí celý název...
Celý článek