ZAHRADNÍ CENTRA

Letošní jarní sezóna byla pro většinu zahradnických center velkou zátěží!fjfjf

Bylo to dáno, mimo jiné, i vlivem korona viru a s ním související uzavření velkých nákupních center.

Máme pro Vás řešení, jak zvládnout příští jarní sezónu i běžný celoroční provoz.

Náš tým ve spolupráci s velkým zahradním centrem v Krmelíně sestavil pokladní systém, který je přímo určený pro tento prodej.

Jedná se o propojení hlavní DOTYKOVÉ POKLADNY s ostatními komponenty tohoto pokladního systému. Dotyková pokladna je v prodejně zahradního centra a komunikuje s MOBILNÍ POKLADNOU, TISKÁRNOU ETIKET, SKLADOVÝM PROGRAMEM OBCHODNÍK a s BANKOVNÍM TERMINÁLEM. Toto řešení je:

  • Rychle
  • Bez chyb
  • S možností prodeje přímo venku „na place“
  • S využitím platebních karet
  • S využitím dárkových poukazů
  • S možností souběžného odbavení více zákazníků na jedné pokladně
  • S množností přesné evidence skladových zásob

 

sssssOBCHODNÍK je pokladní a skladový systém, který Vám umožní využívat čárové kódy, tisknout etikety a cenovky se všemi potřebnými popisy a v neposlední řadě využívat QR kódy. Pomůže také rychle odbavit zákazníky, prodávat pomocí mobilních zařízení, vést skladové zásoby a mít přehled o tržbách a objemech prodejů (jak jednotlivých druhů zboží, tak i sortimentních skupin). Tento program je vyvinut našimi IT specialisty, a tak jej můžeme upravit každému "na míru". Na začátku tedy všechny položky zadáme do systému Obchodník a přes něj určujeme ceny, množství, popisky aj. Z tohoto systému se vše nahraje do:

-> DOTYKOVÉ POKLADNY

-> MOBILNÍ POKLADNY

-> TISKÁRNY ETIKET

bezpozadiTISKÁRNA ETIKET může využít různou škálu materiálu etiket (odolnost proti větru, slunci, dešti). Vzhled i obsah si každý uživatel zvolí sám.

Po označení položek v "regálech", ale i ve venkovních prostorách zahradního centra, může začít samotný prodej.

Prodej tedy probíhá jak na DOTYKOVÉ POKLADNĚ, tak i na MOBILNÍ POKLADNĚ v "terénu". Prodej probíhá jak pomocí PLU, tak pomocí čárových kódů. Obě pokladny jsou schopny samostatného prodeje, prodeje před dárkový poukaz tak i prodeje KARTOU.

 

qpp.comsetv1s_lMOBILNÍ POKLADNA má vestavěnou tiskárnu účtenek, bankovní terminál i čtečku QR kódů. Komunikuje jak s SW Obchodník, tak s hlavní DOTYKOVOU POKLADNOU. Prodej může také probíhat částečně na MOBILNÍ POKLADNĚ a částečně na DOTYKOVÉ POKLADNĚ.

 

 

_files_catalog_catalog_14353413.jpg_1024_768323DOTYKOVÁ POKLADNA je vybavena SW CONTO, tlačítka i pracovní prostředí si každý může nadefinovat dle svých požadavků. Je zde možnost souběžně evidovat více účtů, což znamená, že když si zákazník č. 1 ještě něco vybírá, tak v průběhu jeho nákupu může prodávající obsloužit a uzavřít zákazníka č.2. Není také problém, když u této pokladny obsluhuje více prodávajících. K této pokladně je možno připojit SNÍMAČ ČÁROVÝCH KÓDŮ, BANKOVNÍ TERMINÁL aj.

 

Bez názvuBANKOVNÍ TERMINÁL zajistí rychlou, bezpečnou, bezchybnou platbu. Můžeme zajistit bankovní terminál od společnosti FiskalPRO. Jeho velkou výhodou je to, že není závislý na žádné bance. 

 

 

 

 GFDS